DPP zahájí koncem února rekonstrukci tramvajové trati v části Sokolovské ulici

Od pátku 28. února 2020 do pátku 3. dubna 2020 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy rekonstruovat tramvajovou trať v Sokolovské ulici mezi Poliklinikou Vysočany a náměstím OSN.

Tato rekonstrukce tramvajové tratě je druhou etapou investičních akcí DPP v oblasti Prahy 9 a navazuje na rekonstrukci tratě v Kolbenově ulici v úseku od zastávky Poštovská (mimo) až k hloubětínské vozovně, která proběhla již v roce 2018.

Samotného náměstí OSN se rekonstrukce tramvajové tratě v této fázi nedotkne. Její třetí a poslední etapu přes náměstí OSN a její propojení do Kolbenovy ulice DPP zrealizuje až poté, co bude naprojektována, a především schválena finální podoba revitalizace samotného náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tramvajová smyčka z něj bude dle koncepční studie IPR přesunuta o blok domů dále na východ, tedy do ulice Pod Pekárnami. Na náměstí by pak měla vzniknout sloučená zastávka nástupní i nácestná.

Abychom letos udělali maximum možného, zrekonstruujeme trať od Polikliniky Vysočany až ke sjezdové výhybce ze stávající smyčky Vysočanská. Rovněž vyměníme velkoplošné panely na náměstí OSN, v přejezdu s Freyovou ulicí tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz do budoucí revitalizace náměstí,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch s tím, že DPP přikročil k postupné rekonstrukci okolních úseků tratě, jejichž technický stav to již vyžadoval a jejichž projednání bylo rychleji zvládnutelné, přičemž tyto investiční akce nejsou v rozporu s koncepcí proměny náměstí OSN.

„Počasí nám naštěstí přeje, a proto můžeme už v únoru zahájit stavební sezónu. Druhý rok doháníme dluh na opravách a rekonstrukcích, které Praha má. Cestujícím MHD, řidičům a všem Pražanům to nepochybně dlužíme. Zkraje roku začínáme na Praze 9 hned dvěma akcemi: TSK bude od pondělka 24. února opravovat špatný stav vozovky na Poděbradské a vzápětí, v pátek 28. února zahájíme rekonstrukci tramvajové tratě v Sokolovské ulici. Vše na magistrátu koordinujeme napříč městskými firmami, vlastníky pozemků i správci inženýrských sítí. Ani ne za měsíc navážeme letošní nejvýznamnější akcí: rekonstrukcí Nádražní ulice. Jsem si vědom, že rekonstrukce a opravy jsou spojené s místními dopravními komplikacemi, jsem ale přesvědčen, že výsledek povede ke zvýšení komfortu cestování Pražanů a ocení jej všichni účastníci silničního provozu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Po dobu výluky bude u zastávky Poliklinika Vysočany vložený kolejový přejezd Californien (slangově Kaliforňan), tj. provizorní obratiště pro obousměrné vozy nebo dočasný svod obou směrů do jedné koleje. Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě nebude omezen průjezd silniční dopravě po vozovce ve směru do centra. Uzavřen bude směr z centra, na vozovce v tomto směru budou umístěny stroje a z ní budou probíhat stavební práce. Objízdná trasa povede ulicemi Na Břehu, Freyovou a zpět na náměstí OSN.

Změny tras tramvajových linek:

  • Linky č. 14 a 94 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Palmovka. Výstupní zastávka bude v Zenklově ulici, nástupní zastávka bude v ulici Na Žertvách.
  • Linka č. 16 bude ve směru od Sídliště Řepy, resp. Kotlářky zkrácena do zastávky Poliklinika Vysočany.
  • V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 36 na trase Vysočanská (pouze nástupní) – Špitálská – Kolbenova – Nový Hloubětín – Kbelská – Hloubětín – Lehovec.

Změny v zastávkách tramvají:

  • Přemísťuje se zastávka Poliklinika Vysočany pro směr z centra v Sokolovské ulici přibližně o 80 metrů.

Změny v zastávkách autobusů:

  • Pro linku č. 151 se pouze pro směr Českomoravská ruší zastávka Vysočanská a zřizuje se zastávka Nádraží Vysočany v Sokolovské ulici u tramvajové zastávky.

Změny v provozu autobusů:

  • Linka číslo č. 912 pokračuje ve směru od zastávky Ve Žlíbku ze zastávky Lehovec jako linka č. X94 směr Palmovka

Náhradní doprava:

  • V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X16 v trase Poliklinika Vysočany – Špitálská – Poliklinika Vysočany.
  • V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X94 v trase Palmovka – Vysočanská – Kolbenova – Lehovec (vybrané spoje pokračují ze zastávky Lehovec jako linka číslo 912 směr Ve Žlíbku)

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: