Praha získá do výpůjčky historické drážní objekty, stanou se součástí unikátní promenády

Rada hl. m. Prahy schválila s platností od začátku roku 2021 smlouvu se státní organizací Správa železnic (SŽ). Díky tomu Praha dostane do dlouhodobé výpůjčky podchod, lávku, návěstidla i třeba fragmenty kolejiště ze zaniklé části benešovské železniční trati. Tyto prvky se následně stanou součástí chystané Drážní promenády.

Je dlouhodobou snahou města aktivně komunikovat s jednotlivými organizacemi státu v majetkové diskuzi. Ve chvíli, kdy se stanou takto významné pozemky pro jakoukoli organizaci zbytné, cítím jako povinnost, aby se i město pokusilo uplatnit svůj vliv na takovém území. Možnost získání či užívání takovýchto druhů pozemků je naprosto nezbytná pro zajištění funkce města v oblasti veřejného prostoru a jeho rozvoje, a to se netýká pouze této lokality. Což si myslím, že je veliký rozdíl oproti minulosti, kdy město na možnost získávání klíčových pozemků od státu v některých lokalitách částečně rezignovalo a docházelo tak mnohdy k necitlivému rozvoji lokality bez ohledu právě na veřejnou funkci a prostor,“ říká Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku.

Drážní promenáda s liniovým parkem se má v příštích letech stát zelenou páteří Vršovic a Strašnic v trase zrušené části železničního koridoru benešovské trati a sloužit obyvatelům a návštěvníkům města k odpočinku, sportu i k dopravě. Umožní zde jízdu na kole a bruslích, běh i bezpečnou chůzi v odděleném koridoru. Promenáda zároveň propojí a zpřístupní navazující parky, sportoviště i zastávky vlaků i MHD.

Celý projekt bude unikátní především v tom, že současně zachová i paměť místa pro další generace. V trase například zůstane historický kamenný podchod, severní část mostu v Edenu, lávka u zrušené zastávky ve Strašnicích a dále se součástí nové promenády stane i bývalé osvětlovací věže nebo dokonce fragmenty kolejiště, pražců a návěstidel.

Původní drážní objekty i související části pozemků jsou však v majetku státní organizace Správa železnic (SŽ). Rada hl. m. Prahy proto nyní schválila smlouvu o jejich nájmu a výpůjčce. Roční výše nájmu byla stanovena na 255 708 Kč bez DPH. Obě strany by měly v příštích dnech smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2021.

Správa železnic vyjde Praze vstříc, a tím nám umožní zanechat Vršovické drážní promenádě její železniční genius loci pro další generace. Z každého období železniční historie bude něco k vidění. Po cestě narazíme na původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u zastávky Praha – Strašnice z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století. Propojili jsme různé inspirace z newyorské High Line, pařížské Promenade plantée s nizozemskými cyklistickými dálnicemi a německými městskými parky z železničních brownfieldů v jednom. Praha bude mít zase o jeden světový unikát navíc,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Železniční zastávka Praha-Strašnice
Železniční zastávka Praha-Strašnice

MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: