Správa železnic vypsala tendr na zhotovitele modernizace koridorové trati v úseku Brno-Maloměřice – Adamov

V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dále se zrekonstruují vybrané mostní objekty, všechny čtyři tunely v uvedeném úseku, 16 opěrných zdí i více než tisíc metrů přilehlých skalních svahů. Projekt s názvem Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC bude spolufinancovaný z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky. Předpokládaná hodnota stavební zakázky je 1,9 mld. Kč.

Se zahájením realizace se počítá v říjnu příštího roku. V rámci stavby se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi krajními výhybkami stanic Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků malých poloměrů budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavební práce se zaměří mimo jiné na kompletní rekonstrukci technologické budovy na zastávce Bílovice nad Svitavou. Technologická budova na odbočce Svitava bude vystavěna na místě stávajícího strážního domku. Budova zastávky Babice nad Svitavou bude nově sloužit jako technologická budova pro silnoproud a sdělovací zařízení. V rámci rekonstrukce nástupišť se opraví přístřešky na nástupištích.

Bude také nutné provést sanaci některých skalních svahů a obnovit povrchové a podpovrchové odvodnění. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu. U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění, pročistí se příkopy a obnoví bezpečnostní značení.

Správa železnic

Leave a Reply

%d