DPP připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovitele

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, která bude zahrnovat zejména výstavbu nové deponovací a opravárenské haly pro tramvaje i přestavbu zbylých částí areálu. Praha tak po více než 70 letech dostane novou, moderní vozovnu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,6 miliardy Kč. Výstavba potrvá necelých 26 měsíců a DPP by chtěl začít s její realizací ještě letos v návaznosti na dokončení nového energocentra, jehož stavba v současnosti probíhá. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných v průběhu dnešního dne.

Aktuální veřejná zakázka se týká stěžejní části budoucí vozovny, její realizací DPP naváže na energocentrum, které v současnosti buduje. V rámci hlavní části stavby nové vozovny Hloubětín DPP postaví novou halu, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 vozů typu 15T a opravárenskou se šesti stanovišti a kapacitou až 12 tramvají typu 14T/15T. DPP je vybaví novou technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. DPP kromě toho v areálu postaví dvě nové budovy pro ostatní provozy, ale také dokončí bourání několik zbylých objektů, které jsou určeny k demolici. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba bude rozdělena na tři etapy, výstavba by měla trvat necelých 26 měsíců. Poté bude areál v Hloubětíně kompletně dokončen a připraven k plnému provozu.

DPP bude v nové vozovně využívat úspornější technologie s nižší spotřebou energie a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Střecha haly bude částečně osázena fotovoltaickými panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál vozovny. Dešťovou vodu bude DPP sbírat a využívat na mytí tramvají, na vytápění areálu bude podnik používat úsporná tepelná čerpadla.

Je to symbolické, že veřejnou zakázku na zhotovitele nové vozovny Hloubětín vyhlašujeme téměř na den přesně k 70. výročí zahájení provozu té původní. Udělali jsme další důležitý krok ke stavbě nové, moderní vozovny. Jediné, co z původního areálu zůstane beze změny je hala úrovňového soustruhu, kterou jsme postavili v roce 2012. Podstatné je, že hala oprav bude speciálně postavena pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Nebudou v ní chybět lávky, jeřáby a stanoviště pro otáčení podvozků. Nová hala bude sousedit s někdejší halou denního ošetření, kterou budeme z hlediska vybavení modernizovat mimo jiné přestavbou myčky tramvají. Kromě Ústředních dílen v Hostivaři podobně vybavenou opravárenskou halu pro nízkopodlažní tramvaje nemáme v žádné jiné vozovně. Díky novému zázemí v Hloubětíně budeme moci zefektivnit údržbu nízkopodlažních tramvají. Tramvaje nyní odstavované na venkovní ploše v Hostivaři budeme moci přesunout opět pod střechu do deponovací haly a zásadně zlepšíme pracovní podmínky našim zaměstnancům údržby,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

První etapu stavby nové vozovny Hloubětín, výstavbu energocentra a měnírny, DPP zahájil na začátku listopadu loňského roku. V současnosti je dokončena překládka kanalizace včetně výstavby kanalizačních šachet, zemnící síť proti bludným proudům a je vybetonována základová deska samotného energocentra a kompletně položena ležatá hydroizolace. Výstavba první etapy zabere 10 měsíců. Podle aktuálního vývoje stavebních prací by nové energocentrum a měnírna ve vozovně Hloubětín měly být zprovozněny na konci letošního září. Pokud výběr zhotovitele v právě vyhlášené veřejné zakázce proběhne bez komplikací, DPP plánuje navázat na zprovoznění energocentra zahájením stavby nové deponovací a opravárenské haly v průběhu čtvrtého kvartálu letošního roku. V takovém případě by nová vozovna Hloubětín mohla začít naplno sloužit svému účelu na konci roku 2023.

Zdroj: TZ DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: