Kvůli vydatnému dešti uzavřela Praha vrata na Čertovce a zastaví plavbu v části Vltavy u Holešovic

Kvůli silnému dešti hlavní město posledních několik dní sleduje hladinu řek a vyhodnocuje možnou povodňovou situaci. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes pro Prahu vydal výstrahu na povodňovou bdělost a nastává první stupeň povodňové aktivity. S ohledem na platnou výstrahu dojde dnes k preventivnímu uzavření pražských náplavek a uzavření vrat na Čertovce. Město je také v kontaktu s organizátory víkendových Svatojánských slavností Navalis. Hlavní město zdůrazňuje, že veškeré kroky jsou v tuto chvíli preventivní a případně bude dále reagovat na vývoj situace.

“Praha dnes od ČHMÚ obdržela výstrahu prvního stupně povodňové aktivity, a proto postupujeme podle povodňového plánu. Dnes po poledni preventivně uzavřeme protipovodňovou bariéru v Čertovce a dále uzavřeme pro veřejnost i náplavky na městských částech Praha 1, 2 a 5. Jsme v kontaktu jak s Povodím Vltavy, tak s městskými částmi, kterých se tato situace týká. Hladinu a průtok řeky budeme v následujících dnech bedlivě monitorovat,” říká primátor Zdeněk Hřib. Dnes se uskuteční také schůzka zástupců města s pořadateli svatojánských slavností Navalis, které se každoročně konají pod Karlovým mostem. “V prvním povodňovém stupni opatření vydává magistrát, pořadatele Navalis budeme informovat při možné změně situace, která se vyvíjí velmi rychle”, dodal primátor Hřib. Vodní toky navíc nesou řadu splavených věcí a kvůli tomu je například zastavena plavba přes plavební komoru Modřany, která je těmito předměty a nánosy ucpaná. Organizátory město o tomto faktu informovalo, s tím, že splavené předměty mohou v následujících hodinách či dnech ohrozit bezpečnost účastníků slavností, zejména plavců otužilců ve Vltavě.

První stupeň povodňové aktivity znamená uzavření vrat na Čertovce a vyklizení a uzavření pražských náplavek. „Vrata na Čertovce budou uzavřena dnes po poledni, k vyklizení a zabezpečení náplavek dojde do dnešního večera. Od té doby nebudou náplavky přístupné veřejnosti. Obyvatelé musí vozidla z náplavek odstranit nejpozději do dnešních 18 hodin, jinak budou kvůli jejich ochraně odtažena. Poté budou pražské náplavky uzavřeny také pro pěší. Vyklizený a uzavřený prostor bude ve zvýšené míře monitorován hlídkami městská státní policie. Uzavírka platí do odvolání,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček.

Metropole preventivně informovala o možném vývoji nájemce a trhovce na náplavkách již v předstihu několika dní. „Chápu, že nikomu nejsou příjemná další omezení volného pohybu po městě, zvláště po všech těch covidových omezeních. Nicméně je lepší jít cestou prevence a být připraven, kdyby meteorologická situace byla natolik závazná, že by došlo až na povodeň. O situaci o pražských náplavkách budeme informovat na sociálních sítích a webech hlavního města i náplavky,“ uvedl k uzavření pražských náplavek radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů Jan Chabr.

Tam, kde je to možné, bude průtok vody Prahou částečně řízený regulací na vodních nádržích. Vodní díl Orlík má podle Povodí Vltavy dostatek prostoru pro naplnění. Praha by se měla blížit k průtoku 500 m3 za sekundu, což odpovídá prvnímu stupni povodňové aktivity. Plánovaný průtok znamená zastavení plavby v části Vltavy u Holešovic, kde je limit pro uzavření plavby průtok 450 m3 za sekundu. V dalších částech města jsou limity pro uzavření plavby vyšší – v centru 600 m3/s a u Jiráskova mostu 800 m3/s.

Berounka a Sázava by měly v Praze kulminovat v sobotu ráno, proto Povodí Vltavy dnes preventivně uzavře Čertovku. Ta, vyjma protipovodňových cvičení a pravidelných zkoušek funkčnosti, nebyla uzavřena od roku 2013.

Meteorologové původně předpokládali, že se dnes srážky přesunou na Moravu, ale to se nestalo. Srážky nad Berounkou sice ustávají a tento trend by měl pokračovat, ale na Sázavě stále vydatně prší, proto je preventivně zvýšený odtok z Vodní nádrže Švihov (Želivka).

Vedení města, složky IZS a další organizace zůstávají v pohotovosti a situaci budou nadále sledovat a vyhodnocovat. První povodňový stupeň nastal na základě vyhlášené výstrahy ČHMÚ. Ten může formálně nastat vyhlášením výstrahy nebo přesahem průtoku 450 m3/s.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: