Výluka v oblasti Zahradního Města zkomplikuje do poloviny září dopravu

Kvůli pracím Správy železnic (SŽ) na přestavbě a zahloubení Průběžné ulice pod novým železničním mostem bude od pondělí 14. června 2021 od cca 23:30 do středy 15. září 2021 do cca 23:30 obousměrně přerušen provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař a dojde také ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v koordinaci s touto důležitou stavbou využijí výluky a provedou v úseku všechny potřebné práce. DPP např. opraví tramvajovou trať, vymění kolejnice u zastávek Dubečská a Obchodní centrum Hostivař, a napojí novou tramvajovou smyčku Zahradní Město ke stávající síti.

DPP kromě toho opraví tramvajovou trať v obratišti Nádraží Hostivař a v jeho blízkosti. Výluky využije i TSK, která vybuduje bezbariérový přístup do prostoru tramvajové smyčky Nádraží Hostivař a provede sanaci opěrných zdí okolo tramvajového tělesa v Průmyslové ulici.

Po skončení výluky bude cestujícím sloužit nová zastávka Nádraží Zahradní Město, ve které budou zastavovat tramvajové i autobusové spoje. Zastávka Nádraží Zahradní Město nahradí stávající zastávku Na Padesátém. Od 16. září 2021 začne cestujícím sloužit i nová tramvajová smyčka Zahradní Město, kterou DPP v současnosti staví. Budou do ní zajíždět ty spoje linky č. 22, které v současnosti končí ve smyčce Radošovická. A od neděle 26. září 2021 by měly v nové železniční stanici Praha – Zahradní Město, kterou buduje Správa železnic, zastavovat vlakové spoje.

Dopravní opatření během optimalizace trať. úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude do 20. 6. 2021 s ohledem na výluku Hlavní nádraží – Husinecká ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zřízené zastávky Dlážděná – dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy.

Od 21. 6. 2021 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.

Linky 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97).

Zastávky linek X26 a X97 (do 21. 8. 2021 přibližně 4:30 hod.):

Směr Nádraží Hostivař

 • Strašnická – nástupní: v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Staré Strašnice
 • Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
 • Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
 • Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky č. 175 směr Háje
 • Centrum Zahradní Město a Topolová: v Topolové ulici, v zastávkách linky č. 138 směr Ústavy Akademie věd
 • Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
 • Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
 • Nádraží Hostivař – výstupní: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Směr Strašnická

 • Nádraží Hostivař – nástupní: v ulici Plukovníka Mráze, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
 • Nádraží Hostivař: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
 • Hostivařská, Na Groši a Obchodní centrum Hostivař: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Strašnická
 • Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
 • Topolová: v Topolové ulici, v zastávce linky č. 138 směr Skalka
 • Centrum Zahradní Město: v Topolové ulici, v pravidelné zastávce linky č. 195 směr Skalka
 • Zahradní Město: ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou
 • Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
 • Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Průběžná
 • Strašnická: v ulici V Olšinách, v zastávce linky č. 175 směr Skalka
 • Strašnická – výstupní: v ulici V Olšinách ve výstupní zastávce linky č. 154 u metra

Změny v zastávkách linek X26 a X97 (od 21. 8. 2021 přibližně 4:30 hod. do konce výluky):

Pro oba směry se ruší zastávky Práčská, Topolová, Centrum Zahradní Město.

Zřizuje se pro oba směry zastávka Sídliště Zahradní Město ve Švehlově ulici v zastávkách linky č. 177.

Přemísťuje se zastávka Zahradní Město (směr Strašnická) do zastávky tramvají.

Změny v provozu autobusů

Platí jen do 20. 8. 2021 (není-li uvedeno jinak)

Linka č. 101 bude ve směru od Tolstého ze zastávky Centrum Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou X101).

Přemísťuje se zastávka Centrum Zahradní Město (směr Jesenická) do zastávky linky 195 v Jabloňové ulici.

Zřizují se zastávky:

Hlohová a Poliklinika Zahradní Město – v obou směrech v zastávkách linky č. 195 v Jabloňové ulici,

Jesenická – výstupní v obratišti v pravidelné výstupní zastávce linky č. 195

– nástupní v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Ruší se v obou směrech zastávky Zahradní Město a Na Padesátém.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,

– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Linka č. 138 bude v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.

Přemísťují se zastávky

Na Padesátém (po celou dobu výluky)

– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,

– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,

Centrum Zahradní Město (směr Skalka) do zastávky linky 195 v Jabloňové ulici.

Zřizují se zastávky:

Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,

Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová v pravidelných zastávkách autobusů.

Ruší se zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici (v obou směrech).

Linka č. 175 bude zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje bude nahrazena linkou X175).

Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,

– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Linka č. 177 bude mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.

Přemísťují se zastávky:

Na Padesátém (po celou dobu výluky)

– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,

– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,

Zahradní Město (směr Poliklinika Mazurská) do čela zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou.

Zřizují se zastávky:

Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,

Korytná v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

Linka č. 195 bude zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka.

Ruší se v obou směrech zastávky: Na Padesátém, Zahradní Město, Centrum Zahradní Město, Hlohová, Poliklinika Zahradní Město a Jesenická.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,

– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Pro vybrané spoje linky č. 329 se po celou dobu výluky ruší v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Zavedené autobusové linky

V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena linka X101 (všechny zastávky jsou v pravidelných zastávkách linky 101).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka X175.

Zastávky

směr Háje

Strašnická, Na Hroudě, Staré Strašnice a Korytná v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město, v úseku Zahradní Město – Háje – všechny zastávky v pravidelných zastávkách linky č. 175.

směr Strašnická

V úseku Háje – U Průseku v pravidelných zastávkách linky č. 175,

Zahradní Město – v čele zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou,

Korytná – v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická,

Staré Strašnice – v ulici Ke Strašnické, za křižovatkou se Srbínskou ulicí,

Štěchovická – v ulici K Rybníčkům, před křižovatkou s ulicí Solidarity,

Strašnická (výstupní) – v ulici V Olšinách, v parkovacím zálivu.

Zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: