DPP vyhlásil veřejné zakázky na nákup až 253 nových autobusů

DPP vyhlásil tři veřejné zakázky na nákup celkem 253 nových dieselových autobusů splňujících nejnovější emisní normy, a to na 100 standardních 12metrových vozidel, 10 autobusů typu Standard+ a 143 kloubových vozidel. Celková předpokládaná hodnota všech tří veřejných zakázek jsou bezmála dvě miliardy Kč. DPP s vítězi jednotlivých tendrů uzavře rámcové smlouvy na období pěti let.

DPP předpokládá vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv s nimi do konce letošního roku. Celková předpokládaná hodnota všech tří zakázek je 1,997 miliardy Kč. Všechny autobusy musí splňovat Standardy kvality PID, tj. budou mimo jiné nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím informačním systémem, automatickým počítáním cestujících, kamerovým systémem se záznamem, celovozovou klimatizací a systémem pro snižování nástupní hrany v zastávkách (tzv. kneelingem),“ uvádí DPP v tiskové zprávě.

DPP v současnosti odvozí 75 % dopravních výkonů čistě bezemisními vozidly, metrem a tramvajemi, a pouze zhruba 25 % připadá na autobusovou dopravu. Do roku 2030 u ní počítáme s částečnou elektrifikací díky schválené koncepci obnovy autobusů v DPP, kterou jsme schválili na Radě hl. m. Prahy a Klimatickým závazkem hl. m. Prahy. V této chvíli má DPP v různé fázi příprav 9 projektů autobusových linek, které budou nově obsluhovat trolejbusy, vysoutěžil prvních 14 elektrobusů a připravujeme nákup hybridních autobusů. Díky postupné obnově vozového parku máme momentálně nejmladší autobusovou flotilu v nejvyšší EURO normě, kterou kdy DPP měl,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

Veřejná zakázka na autobusy typu Standard:

 • Počet: 100 vozidel
 • Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 600 milionů Kč
 • Průměrný roční proběh na vozidlo: 60 tisíc km
 • Celková délka vozidla: 11,01 – 12,50 metrů
 • Konstrukční rychlost: min. 85 km/h
 • Obsaditelnost: 25 – 35 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • Výkon motoru: minimálně 200 kW

Veřejná zakázka na autobusy typu Kloubový:

 • Počet: 143 vozidel
 • Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 1,144 miliard Kč
 • Průměrný roční proběh na vozidlo: 60 tisíc km
 • Celková délka vozidla: 17,01 – 18,75 metrů
 • Konstrukční rychlost: min. 85 km/h
 • Obsaditelnost: 35 – 45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • Výkon motoru: minimálně 240 kW

Veřejná zakázka na jednočlánkové autobusy typu Standard+:

 • Počet: 10 vozidel
 • Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 70 milionů Kč
 • Průměrný roční proběh na vozidlo: 65 tisíc km
 • Celková délka vozidla: 14,01 – 17,00 metru
 • Konstrukční rychlost: min. 85 km/h
 • Obsaditelnost: 35 – 45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • Výkon motoru: minimálně 220 kW
 • Speciální výbava pro linku AE: úložné prostory pro příruční zavazadla, regál pro objemnější zavazadla cestujících, autobus může být i verzi Low Entry

V situaci, kdy hl. m. Praha má dvě silné elektrické trakce, by nebylo rozumné plně elektrifikovat i třetí, tj. autobusovou trakci. Chceme mít minimálně 25% podíl flotily autobusů nezávislý na elektřině, abychom byli schopni flexibilně reagovat na nečekané situace a zajistit potřebné vypravení autobusů a náhradní dopravy za metro, tramvaje či železniční dopravu, případně dle potřeby pro civilní ochranu a evakuaci obyvatelstva. Proto chceme vozový park diverzifikovat i o jiný typ paliv, jako je např. vodík nebo kapalná biopaliva. Naše strategie obnovy vozového parku včetně těchto veřejných zakázek na nákup dieselových autobusů je plně v souladu s Klimatickým závazkem i Klimatickým plánem hl. m. Prahy,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Zdroj: TZ DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: