Praha chce zapojit systém sdílení jízdních kol do Pražské integrované dopravy

Městská rada se dnes seznámila s „Pilotním projektem zapojení sdílených kol do Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy“ a uložila řediteli organizace ROPID zajistit jeho realizaci.

Cílem tohoto projektu je nabídnout cestujícím v rámci systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) zlepšení „úvodní/poslední míle“ a ověřit přínos tohoto opatření. Dále motivovat cestující k nákupu dlouhodobého jízdného PID nebo zajistit preferenci udržitelnějších způsobů dopravy před individuální automobilovou dopravou. Další výhodou je objevení nebo vyzkoušení si možností jízdního kola a veškerých sdílených služeb tohoto systému. Výstupem pilotního projektu je zjistit celkový zájem o sdílená kola v rámci systému PID na území hlavního města Prahy a analytické vyhodnocení a doporučení dalšího postupu. Alokace prostředků pro pilotní projekt je ve výši 2 420 tis. Kč, což jsou celkové náklady pilotního projektu za poskytovaní služeb sdílených kol.

V praxi půjde o to, aby službu sdílených kol mohli využívat cestující, kteří mají aktivní uživatelský účet v Multikanálovém odbavovacím systému (PID Lítačka) a mají v době čerpání služby platný kupón na pásmo P (měsíční až roční) a je vázaný na konkrétní fyzickou osobu. Tito uživatelé budou moci čerpat službu zdarma po dobu prvních 15 minut od začátku vypůjčení. Konkrétní podmínky čerpání služby budou vycházet z příslušných smluv uzavřených s poskytovateli dané služby (znění smluv bude jednotné pro všechny poskytovatele). Pro spolupráci budou osloveni všichni stávající provozovatelé.

„Starat se o město není jen o opravách silnic, chodníků a tramvajových tratí nebo budování nové infrastruktury. Musíme zkoušet nové a neotřelé věci. Především v momentě, kdy něco v zahraničí úspěšně funguje. Proto spouštíme zkušební provoz sdílených kol pro lidi s měsíční až roční Lítačkou na 15 minut zdarma. Od října začneme ve zkušebním provozu testovat zájem Pražanů a počítáme s tím, že nabídneme i elektrokola. Chceme lidem usnadnit „první a poslední míli“ jejich cesty Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. Po pár měsících to vyhodnotíme a uvidíme, jestli a jak má cenu pokračovat dál. Projektu se budou moct zúčastnit všichni poskytovatelé sdílených kol v Praze, se kterými podepíšeme také memorandum o spolupráci. I proto jsme začali ve velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je i u tramvajových přestupních uzlů,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: