V pražských Holešovicích byla postavena nová hasičská stanice

Pražští hasiči se dočkali moderní centrální výjezdové stanice v Argentinské ulici. Hlavní město výstavbu umožnilo bezplatným převedením svých pozemků v areálu na stát. Příští rok zde Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy začne budovat ještě administrativní budovu.

Původní stanice byla postavena už v době protektorátu Čechy a Morava v roce 1942 jako jedna ze sedmi provizorních dřevěných staveb. Ty byly rozmístěny po celém městě pro případ rychlého zásahu při hrozících náletech. Základna v Holešovicích nakonec jako poslední sloužila v téměř nezměněné podobě až donedávna, kdy už byla v havarijním stavu a neodpovídala současným standardům.

Projektová příprava výstavby nové stanice byla zahájena v roce 2015 a o dva roky později vydal Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR stavební povolení na celý areál hasičské stanice Holešovice. Samotná stavba první etapy, která zahrnovala vybudování objektu centrální výjezdové stanice, byla zahájena 1. září 2019. Nyní je stavba téměř dokončena a její předání do užívání Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je naplánováno na 18. listopadu 2021. Náklady na stavbu činily 367,3 milionu korun, které byly vyčleněny ze státního rozpočtu.

Poslední měsíce ukázaly, že jednotky Integrovaného záchranného systému včetně hasičských sborů jsou velmi potřebným článkem společnosti v nečekaných událostech. Jsem rád, že hlavní město darovalo tento pozemek o výměře 9 313 čtverečních metrů pro účely výstavby nové hasičské stanice a ukázalo tím, že zdraví občanů je pro nás prioritou,“ říká náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček a dodává: „Praha byla dlouhodobě vlastníkem hasičského areálu v Holešovicích. Naopak základnu provozuje stát, který však nemohl investovat do majetku jiného vlastníka. Proto ještě před plánovanou výstavbou nové základny požádal prostřednictvím Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy o bezúplatný převod pozemku.“ Této žádosti Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyhovělo, čímž stavbu nové moderní hasičské stanice umožnilo. Podle znaleckého posudku z roku 2013 byla hodnota pozemku 133,5 milionu korun.

V příštím roce naváže výstavba budovy B, která bude sloužit pro administrativu. Stavební povolení pro upravený projekt bylo vydáno v loňském roce. V příštích letech je v plánu ještě vybudovat objekt C pro ředitelství Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Hasičská stanice číslo 3 v Holešovicích je dlouhodobě nejvytíženější hasičskou stanicí co do počtu výjezdů. Hasiči z ní pokrývají zásahy na rozlehlém území Prahy 7, Prahy 8, Prahy 9 i menších městských částí Praha-Troja, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Březiněves a Praha 18. Navíc se v této oblasti nacházejí i sídliště s velkým množstvím obyvatel jako jsou Bohnice, Čimice, Kobylisy, Prosek, Vysočany nebo Letňany.

Zdroj: MHMP, foto: P. Šejna

Leave a Reply

%d bloggers like this: