Správa železnic představila dvě nová vozidla pro diagnostiku železniční sítě

Konkrétně se jedná o měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 a měřicí drezínu EM100. Jejich nákup je součástí strategie obnovy speciálních vozidel určených k diagnostice, údržbě a opravám železniční dopravní cesty. Do roku 2030 chce Správa železnic do této obnovy investovat 8,7 miliardy korun.

„Jedním ze základních úkolů Správy železnic je zajistit maximální bezpečnost provozu vlaků na naší železniční síti. Proto je nutné investovat i do nových diagnostických vozidel, která důkladně posoudí úroveň bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty i kvalitu používaných technologií a materiálů,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 nahradí již dosluhující typ MVŽSv. Je určený pro kontinuální diagnostiku železničního svršku na celostátních drahách pro rychlost až 200 km/h. Jeho dodavatelem je společnost NDCon LOGIC společně se subdodavateli z ČR, Rakouska a USA, cena vozu je 303 milionů korun. Vůz měří například geometrické parametry koleje, příčný profil a ojetí kolejnic, profil štěrkového lože a osové vzdálenosti vedlejších kolejí s kontrolou průjezdného průřezu, čímž nahradí zastaralé manuální měření.

Měřicí drezína EM 100 je určena pro kontinuální diagnostiku železničního svršku na regionálních drahách pro rychlost až 100 km/h. Jedná se o speciální hnací vozidlo s taženým servisním vozem, které umožní nahradit dosluhující drezínu MD1. Dodavatel je stejný jako v prvním případě, cena je 267 milionů korun. Vozidlo je určeno k měření geometrických parametrů koleje a příčného profilu i ojetí kolejnic. Obě vozidla budou provozována v Centru telematiky a diagnostiky Správy železnic. Jejich plné provozní nasazení se předpokládá od příštího roku.

V současné době má Správa železnic k dispozici 1335 speciálních vozidel pro údržbu tratí, největší část tvoří motorové univerzální vozíky MUV (346 kusů), dále vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV (85 kusů), kolejové sněhové frézy (49 kusů) a stroje na výměnu pražců (47 kusů). Pracovních vozíků je pak 732. Do roku 2030 se má počet vozidel pro tyto účely snížit na 1219. Speciálních vozidel pro diagnostiku má Správa železnic momentálně 12, do roku 2030 je v plánu rozšířit tento park na 16.

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: