Nové autobusy do Bratislavy dodá SOR Libchavy

Vítězem veřejné zakázky na dodání 80 dvanáctimetrových autobusů s dieselovým pohonem EURO 6d se stala společnost SOR Libchavy s cenovou nabídkou ve výši 19 080 000 Eur bez DPH (6,2 mil. Kč za autobus). Ta dodá do hlavního města Slovenska model SOR NS12.

Podle zveřejněných informací DPB se do soutěže zapojili i Otokar OTOMOTIV VE SAVUNMA Sanayi A.S., Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. a SOLARIS Bus & Coach S.A. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 22 000 000 EUR bez DPH s tím, že nákup autobusů s tímto typem pohonu bude financován z úvěrů a finančních zdrojů Hl. města SR Bratislavy.

Nové autobusy v ulicích Bratislavy nahradí 12 až 14 leté vozidla a zkvalitní cestování městskou hromadnou dopravou. Touto soutěží však nekončíme. Pokračujeme v zakázkách dalších typů pohonů, přičemž v budoucnu plánujeme uzavřít rámcové smlouvy i na nákup nízkoemisních dopravních prostředků , “řekl Martin Rybanský, předseda představenstva DP Bratislava.

„Po uplynutí zákonných lhůt podle zákona o veřejných zakázkách DPB přistoupí k podpisu smlouvy. Autobusy budou dodávány ve smyslu rámcové smlouvy na dodání podle potřeb DPB s tím, že podnik je oprávněn zadání objednávek podmínit získáním finančních prostředků,“ uvedl DPP.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: DPB

Leave a Reply

%d bloggers like this: