DP města Ústí nad Labem ukončí prodej jízdenek u řidiče

Dopravní podnik města Ústí nad Labem od 1. ledna 2022 ukončí doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD s přirážkou v hodnotě 25 Kč a 10 Kč.

,,Jedním z důvodů zrušení doplňkového prodeje je ochrana cestujících i řidičů MHD v souvislosti
s opakujícím se výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Dalším důvodem je klesající poptávka cestujících po tomto druhu jízdních dokladů, související se spuštěním elektronického odbavovacího systému i mobilní aplikace DPmÚL,“
uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti.

V současné době mohou cestující k úhradě jízdného využít bezkontaktní platební karty pro nákup
jednorázového jízdného v režimu Check in/Check out i jako identifikátoru časové jízdenky zakoupené v eShopEOS nebo na Zákaznickém centru DP nebo pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla. Dále lze využít elektronickou peněženku čipové karty Dopravy Ústeckého kraje pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla nebo jako nosič elektronické časové jízdenky. Nadále je zachován nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL).

Prodej relačních jízdenek DÚK (jízdenky do ostatních zón, které neobsluhuje DPmÚL) u řidiče
MHD je i nadále zachován pouze s možností bezhotovostní platby bezkontaktní platební kartou
nebo elektronickou peněženkou čipové karty DÚK.

Zdroj: DPmÚL

Leave a Reply

%d bloggers like this: