Správa železnic získala stavební povolení na výstavbu přestupního terminálu v Soběslavi

Důležitým krokem k samotné realizaci stavby je vypsání tendru na zhotovitele, ke kterému došlo v těchto dnech. Na místě stávajícího autobusového nádraží vznikne parkoviště P+R s více než pěti desítkami míst. Nový terminál se bude nacházet v těsné blízkosti kolejí, jeho součástí budou kromě autobusových stání také přístřešky pro cestující. Hotovo by mělo být letos na podzim.

Cílem projektu je výstavba nového záchytného parkoviště systému P+R a dopravního terminálu. Autobusová stání se budou nacházet v těsné blízkosti výstupu z podchodu, který zajišťuje přístup na moderní nástupiště stanice Soběslav. Tím dojde k těsnému propojení obou druhů veřejné dopravy. Informace o aktuálních odjezdech vlaků i autobusů se cestující dozví z elektronických panelů.

Součástí prací budou také úpravy povrchů a přeložky sítí a kabelů. Namísto nevyužívaného skladiště vznikne protihluková stěna, o kterou se prodlouží délka stávající zdi chránící okolí před nadměrnou hlukovou zátěží.

Předpokládané celkové náklady stavby jsou ve výši 29,9 milionu korun. Veřejnost by měla začít využívat nový terminál na podzim letošního roku.

Zdroj a vizualizace: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: