Pražský dopravní podnik zahájí rekonstrukci a modernizaci tratě v úseku Ohrada – Palmovka, práce potrvají téměř 15 měsíců

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájí od pondělí 28. března 2022 letošní největší investiční akci na stávající pražské tramvajové síti – rekonstrukci a modernizaci tratě v úseku Ohrada – Palmovka dlouhém téměř 1,5 kilometru. Součástí stavebních prací bude také rekonstrukce estakády Krejcárek. Z tohoto důvodu bude po celou dobu rekonstrukce obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Ohrada – Palmovka. Linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 19 a 95 budou jezdit po změněných trasách, DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X10, v nočním provozu X95. Stavební práce potrvají do konce května 2023, většinu z nich zrealizují společnosti COLAS CZ a „FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby“, část modernizace provede DPP vlastními silami. Předpokládané náklady na rekonstrukci tratě jsou 239,5 milionů korun.

Tramvajová trať Ohrada – Palmovka, která poprvé přímo spojila Libeň se Žižkovem, byla zprovozněna před téměř 32 lety, 22. listopadu 1990. Její součástí je také první pražská tramvajová estakáda Krejcárek nad hlavním železničním koridorem Masarykovo nádraží – Libeň a nad tratí Hlavní nádraží – Vysočany. Tramvajová trať v minulosti prošla několika běžnými opravami, naposledy v roce 2009. Za celou dobu ale nebyla zrekonstruována, stejně jako estakáda Krejcárek. Prakticky v celém úseku se nachází ještě původní dřevěné pražce z konce 80. let a zejména v části Ohrada – Krejcárek, i původní polské kolejnice 180S. Izolace mostu ani jeho odvodnění na mnoha místech už neplní svoji funkci.

DPP v rámci této investiční akce odstraní z estakády celé tramvajové těleso, aby se dostal k mostní konstrukci, kterou zkontroluje, očistí, opraví a kompletně přeizoluje. Jen z estakády to znamená demontáž 1 246 metrů kolejí, více než 1 800 dřevěných pražců a odtěžení 2 650 m3 štěrku z kolejového lože. Zhruba polovinu z něj DPP zrecykluje a využije při budování nového tramvajového tělesa a obsypům kolem mostních opěr. Důležitou etapu představují přeložky optických sítí a dalších inženýrských sítí, které jsou nyní vedeny pod evakuačními chodníky. Po dokončení rekonstrukce estakády budou uloženy přímo v tubusu mostu jako v kolektoru, čímž se zlepší jejich dostupnost. Kompletní rekonstrukcí projde také odvodnění mostu i tramvajové tratě, DPP vyčistí zanesené vpusti, odcizené mříže na nich budou nahrazeny novými nekovovými. Všech 22 trakčních bran i osvětlení estakády projde repasí. Nově přibydou mazníky, díky nimž se sníží opotřebovávání kolejnic. DPP samozřejmě na mostě opět vybuduje nové tramvajové těleso, což znamená 2 650 m3 štěrku, 1 858 nových betonových pražců a celkem 218 tun nových kolejnic.

Práce na samotné mostní konstrukci a rekonstrukci tramvajové trati na ní představují podstatnou část této investiční akce. DPP nicméně kromě toho opraví také dolní část tramvajové tratě od estakády směrem ke křižovatce Palmovka (v Sokolovské a Zenklově ulici) a zmodernizuje horní část tratě od mostu po křižovatku Ohrada (tj. po křižovatku ulic Pod Krejcárkem, Koněvovy a Jana Želivského). Na křižovatce Ohrada vymění DPP také kolejové rozvětvení od Krejcárku. DPP mimo mostní estakádu zdemontuje dalších 1 650 metrů kolejí, více než 2 500 starých pražců a odtěží 3 514 m3 štěrku z kolejového lože. V rámci oprav a modernizace zde DPP nainstaluje 2 545 nových pražců, téměř 216 tun nových kolejnic a vymění 1822 metrů lana trakčního vedení. Na Krejcárku DPP upraví geometrii kolejového oblouku. Zmenšením jeho poloměru se zlepší poměry v místě dilatačního zařízení a také dojde k mírnému přiblížení zastávky Krejcárek ke křižovatce ulic Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem a Novovysočanské. Zastávka bude nově v přímé části tramvajové tratě, pro snazší nástup a výstup se zvýší výška nástupní hrany. Zlepší se bezbariérový přístup od křižovatky (křižovatka ulic Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem, Novovysočanská) a bezbariérový bude i přechod přes tramvajovou trať. Paralelně s rampou k zastávce Krejcárek DPP vybuduje i nové schodiště do ulice Pod Krejcárkem. Po dokončení rekonstrukce tratě bude DPP navíc moct odstranit současné dlouhodobé omezení rychlosti tramvají v místech mostní dilatace.

Rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada – Palmovka se dotkne provozu na železničních tratích, které vedou pod estakádou Krejcárek. Výluky budou nutné pouze v době montáže ochranných lávek pod mostní konstrukcí. Budou pouze ve večerních nebo nočních hodinách, a vždy jenom na určitých skupinách kolejí. Díky tomu nebudou mít žádný vliv na cestující v osobní železniční dopravě. První z výluk je plánována na noc z 2. na 3. května 2022, další pak v následujících dnech do 11. května 2022.

„V letošním roce se pouštíme do investičních akcí, které jsou co do rozsahu a časové náročnosti jedny z nejsložitějších v novodobé historii DPP. Před pár týdny jsme zahájili výměnu stropní desky nad stanicí metra Florenc C, která potrvá 4,5 roku, od budoucího pondělí budeme bezmála 15 měsíců rekonstruovat estakádu Krejcárek a tramvajovou trať Ohrada – Palmovka. Paralelně dokončujeme rekonstrukci tramvajové tratě na frekventovaném Rašínově nábřeží, kde se nám i díky příznivým klimatickým podmínkám podařilo celou stavbu zkrátit o dva dny a provoz zde zahájíme příští středu 30. března 2022. Nicméně v ten samý den začneme s opravami kolejových křížení na jedné z nejvytíženějších pražských tramvajových křižovatek na Andělu, které zde potrvají ve čtyřech etapách měsíc, do 30. dubna 2022. Stavby, opravy a rekonstrukce koordinujeme s HMP a dalšími subjekty tak, aby akce na sebe navazovaly. Rašínovo nábřeží i Anděl děláme v předstihu tak, aby obě akce byly dokončeny, než začne rekonstrukce Barrandovského mostu. V dubnu nás pak čekají dvě milejší akce, zahájení stavby nové tramvajové tratě Modřany – Libuš a zprovoznění tratě Barrandov – Holyně, kterou jsme začali stavět loni v červnu. Pevně věřím, že v dubnu budeme moci zahájit tu největší a nejočekávanější investici, stavbu prvního úseku metra D,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Pro COLAS CZ je tato zakázka příležitostí po několikaleté odmlce opět pracovat pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. V minulých letech jsme byli úspěšní u řady dopravních podniků po celé ČR, kde jsme realizovali zajímavé tramvajové tratě a získali zkušenosti s různými, v rámci ČR zcela novými, technickými řešeními. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s renomovaným dodavatelem mostních staveb firmou FIRESTA-Fišer. Věřím, že získané zkušenosti zúročíme v úspěšné a oboustranně příjemné spolupráci s DPP,“ doplnil Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel společnosti COLAS CZ.

Dopravní opatření

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a mostu Krejcárek bude od pondělí 28. března 2022 od zhruba půlnoci z neděle 27. března 2022 až do odvolání obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada – Palmovka.

Změny tras tramvajových linek

· Linka č. 1 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávky Bulovka, Ke Stírce, Kobylisy a Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice.

· Linka č. 6 bude denně přibližně od 6:15 do 21:30 ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

· Linka č. 10 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Ohrada, Vozovna Žižkov a Chmelnice do obratiště Spojovací.

· Linka č. 11 bude ve směru od Spořilova zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy.

· Linka č. 13 bude ve směru od Čechova náměstí ze zastávky Olšanské hřbitovy prodloužena přes zastávky Želivského, Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov.

· Linka č. 14 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Vysočanská prodloužena přes zastávky Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.

· Linka č. 19 bude ve směru od Pankráce ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Ohrada, Vozovna Žižkov a Chmelnice do obratiště Spojovací.

· Linka č. 95 bude ve směru od Ústředních dílen DP ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Ohrada, Vozovna Žižkov a Chmelnice do obratiště Spojovací.

Zavedená nová tramvajová linka

Během výluky bude v nočním provozu zavedena linka č. 90 v trase: Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Bulovka – Palmovka.

Náhradní autobusová doprava

Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava – v denním provozu linka X10, v nočním provozu linka X95.

Zastávka Krejcárek

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: