TSK zprovozní za měsíc nový buspruh na Strakonické

V pátek 13. května 2022 dokončí Technická správa komunikací (TSK) přes rok trvající stavební práce na Strakonické. Řidiči aut budou mít více místa ve dvou jízdních pruzích s novým povrchem. Cestující v MHD pak nebudou muset čekat v případných kolonách díky plnohodnotnému vyhrazenému jízdnímu pruhu pro autobusy. Práce měly původně skončit až v polovině července 2022 včetně dopravního omezení, které se z původně plánovaného rozsahu zkrátí o dva měsíce.

Rozšíření Strakonické je projekt spolufinancovaný z evropského dotačního Operačního programu Praha –
pól růstu ČR (OP PPR). „V rámci úprav došlo k rozšíření komunikace, s kterou souvisela i úprava svahů a
stavba jeden a půl kilometru dlouhých nových opěrných zdí. Navržené stavební řešení přispěje
k významnému zkrácení jízdní doby autobusů hromadné dopravy, které budou moci v daném úseku
využívat nově zřízený vyhrazený jízdní pruh v délce přesahující dva kilometry,“
řekl Josef Richtr, náměstek
generálního ředitele TSK.

Strakonická ulice (foto: TSK)

„Součástí stavebních prací byly i nové přeložky inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění. V místě
zástavby jsme použili asfalt se sníženou hlučností, aby doprava méně rušila místní obyvatele,”
přiblížil
detaily stavby Petr Škvařil, ředitel oblasti Čechy – Střed u společnosti PORR, která měla projekt na starosti.
“Chodci se navíc dočkali i nových chodníků a podchodu,” dodal.

Strakonická ulice (foto: TSK)

Zdroj a foto: TSK

Leave a Reply

%d bloggers like this: