Transdev vystřídá v Trenčíně na linkách MHD společnost SAD Trenčín, pořídil 43 autobusů SOR NSG

Společnost Transdev Slovakia zvítězila ve výběrovém řízení na zajištění provozu linek městské hromadné dopravy v Trenčíně po dobu deseti let. Od 1. září 2022 tak vystřídá společnost SAD Trenčín.

Město vybíralo celkem ze tří společností přihlášených do výběrového řízení. Jednalo se o Transdev Slovakia, původního provozovatele SAD Trenčín a společnost Autobusy Karlovy Vary. Smlouva s vítězem pak byla podepsána 16. února 2022.

Provoz bude na linkách MHD v Trenčíně zajišťovat celkem 43 autobusů od libchavského výrobce, 38 standardních SOR NSG 12 a pět kloubových vozů SOR NSG 18 za celkovou cenu 12 milionů eur. Všechny autobusy jsou vybaveny celovozovou klimatizaci, Wi-Fi připojením a USB zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky.

S novými vozy se mohli zájemci seznámit již toto pondělí, kdy byly autobusy v barevném schématu města Trenčín představeny.

Foto Město Trenčín
Foto Město Trenčín
Vozy SOR NSG 12 ještě před svým odjezdem na Slovensko (foto: David Štěrba / Dopraváček.eu)
Vozy SOR NSG 12 ještě před svým odjezdem na Slovensko (foto: David Štěrba / Dopraváček.eu)

Martin Dufek / Dopraváček.eu, označené foto: David Štěrba / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: