V rámci dostavby dálnice D4 se provádí odstřely skalního masivu u Milína

Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, odstartovala jedna z nejvýznamnějších akcí letošního roku. Dojde k odtěžení velkého skalního masivu u obce Milín, který tvoří překážku v budoucí trase komunikace. První odstřely začaly koncem října.

Současná silnice I/4, která se postupně mění na dálnici D4, vede na své trase kolem Milína v úzkém zářezu kolem 577 metrů vysokého vrchu Běleč. Kvůli rozšíření I/4 na parametry dálnice a přístavbě levého jízdního pásu musí stavebníci část vrchu odtěžit.

Odstřely masivu probíhají s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Nasazena je vždy speciální skandinávská metoda tzv. drill and blast, která výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Při každém odstřelu jsou použity speciální ochranné rohože, které zabrání rozletu rozvolněné horniny. Nově vznikající svah v zářezu je z bezpečnostních důvodů v průběhu trhacích prací postupně zajišťován.

Během samotného odstřelu je doprava na I/4 dočasně omezena, a to vždy na cca 30 minut. A provoz je vždy po nezbytnou dobu z I/4 odkloněn přes obec Milín.

Vlastnímu zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce. V části svahu byly zastiženy odlišné podmínky, než předpokládal geologický průzkum. Ve svahu se vyskytovalo velké množství sypké zeminy promísené s balvany. Tuto nesoudržnost bylo zapotřebí vybourat speciální technikou, aby bylo možné se dostat až k samotnému skalnímu masivu. Současně museli stavebníci vytvořit žlab, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Zdroj: Via Salis – Daniela Pedret, foto: Via Salis

Leave a Reply

%d bloggers like this: