DPP a odbory se dohodly na dodatcích ke kolektivní smlouvě, dojde k navýšení mzdových tarifů v rozpětí od 5,5 do 6 %

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všech 28 odborových organizací působící v DPP dnes podepsalo dva dodatky ke stávající kolektivní smlouvě platné do 31. prosince 2026. První dodatek přináší k 1. lednu 2023 všem zaměstnancům DPP navýšení mzdových tarifů v rozpětí od 5,5 do 6 %. Druhý dodatek upravuje některé benefity.

Díky dodatku ke stávající kolektivní smlouvě se zaměstnancům DPP k 1. lednu 2023 zvýší hodnota poukázky na stravování ze stávajících 110 na 140 korun, přičemž polovinu, tj. 70 korun hradí zaměstnavatel a druhou polovinu zaměstnanec. K 1. lednu 2023 se také zvýší příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění zaměstnanců DPP ze stávající hodnoty 1400 na 1500 Kč. Dodatek ke stávající kolektivní smlouvě upravující a prodlužující benefity je platný jeden rok do 31. prosince 2023. Platnost dodatku ke stávající kolektivní smlouvě upravující mzdové tarify zaměstnanců DPP je do 31. března 2023.

„Při uzavírání stávající kolektivní smlouvy jsme se se sociálními partnery domluvili, že znění kapitol upravujících mzdové tarify a benefity budeme vyjednávat každý rok a uzavírat je na 12 měsíců. Stávající dodatky ke kolektivní smlouvě tak platí pouze do konce roku 2022. Považujeme za důležité pro zaměstnance DPP zajistit určitou míru stability a kontinuity. Proto jsme se sociálními partnery i s našim akcionářem vyjednali dodatek upravující mzdové tarify zaměstnanců DPP na nejkratší možné období, než bude schválen rozpočet HMP na rok 2023, zvolena nová Rada HMP a definovány její priority v dopravní i ekonomické oblasti,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: