Vedení DPMB se dohodlo se zástupci odborových organizací na navýšení mezd

Po třech měsících kolektivního vyjednávání je rozhodnuto. Zaměstnancům Dopravního podniku města Brna vzrostou od 1. ledna 2023 mzdy o 2000 Kč a 2 procenta. Zaměstnancům to zajišťuje kolektivní smlouva, kterou dnes podepsalo vedení podniku spolu se zástupci odborových organizací.

Zaměstnanci Dopravního podniku města Brna si podle kolektivní smlouvy přilepší o pevnou částku 2000 Kč měsíčně do tarifu plus 2 procenta z aktuální mzdy. Kolektivní smlouva je platná od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

„Při kolektivním vyjednávání bylo nutné zohlednit aktuální ekonomickou situaci, kdy se inflace blíží 20 procentům a všichni naši zaměstnanci se potýkají s následky energetické krize. Do vyjednávání jsme vstupovali s nabídkou navýšení mezd o pět procent, na které jsme dostali přislíbené finance od města Brna. Ve chvíli, kdy došlo k zastropování cen elektřiny a plynu, můžeme pro naše zaměstnance uvolnit větší objem finančních prostředků, “ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek s tím, že podnik také musí reagovat na situaci na trhu práce, kdy je obrovský nedostatek řidičů a pracovníků v kvalifikovaných dělnických profesích. „Musíme být schopni udržet stávající pracovníky a být atraktivním zaměstnavatelem pro nové. Proto jsme za předpokladu, že se nám bude hospodářsky dařit, připraveni v průběhu roku dále mzdy navyšovat, a to buď do základu nebo formou mimořádných odměn“ dodává.

„Rozdělení navýšení mezd na procentuální a fixní část pomůže dorovnat rozdíly mezi jednotlivými tarifními skupinami našich zaměstnanců. Pracovníci, kteří jsou v podniku nově nebo krátce, zde budou moci pracovat za výhodnějších podmínek než doposud,“ sdělil předseda ZO OSPLD BRNO Libor Weinstein.

Foto: DPMB

Dopravní podnik valorizaci mezd kryje nejen z kompenzace od města Brna, ale i vnitřními úsporami a výnosy z externí činnosti jako je například pronájem reklamních ploch a zájezdová doprava. Průměrná aktuální měsíční mzda řidičů DPMB je včetně přesčasů 39 297 Kč.

Foto: DPMB

Zdroj a označené foto: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: