Modernizace pardubického uzlu se přehoupla do své druhé poloviny

Postupně se modernizují nástupiště a kolejiště, roste i nová lávka. Zároveň prochází rekonstrukcí i výšková budova, která bude sloužit jako školicí centrum.

V roce 2020 se práce soustředily především na kabelizaci a instalaci provizorního zabezpečovacího zařízení, realizovaly se přeložky inženýrských sítí, kanalizace a nové trakční vedení. Nový je rovněž most u Parama a také čtyřkolejné přemostění ulice 17. listopadu, které doplnily další dva mosty. Jeden trvalý pro nově přidanou kolej a druhý provizorní, díky kterému se mohl zachovat dvoukolejný provoz v průběhu rekonstrukce. Do podchodu, který propojuje Sladkovského a Rokycanovu ulici, se napojil nový tubus, který je nyní zaslepen, ale výhledově bude sloužit veřejnosti jako přístup na novou zastávku Pardubice centrum. Rozsáhlé práce v samotné stanici se rozběhly v roce 2021.

V současnosti se čile pracuje na rekonstrukci čtvrtého a výstavbě nového pátého nástupiště, obě se dokončí v červenci, na řadu pak přijde poslední, třetí. Všechna opravená nástupiště jsou ve výšce 550 mm nad kolejí, tedy v úrovni podlahy moderních vlaků, mají nová zastřešení, osvětlení a informační systém. Letos se také usadí na pilíře zbývající díly lávky a postupně se doplní výtahy a eskalátory. S otevřením pro veřejnost se počítá v polovině příštího roku.

„Veřejnost začala intenzivně pociťovat zejména opravu prvního a druhého nástupiště. Vyrostly první pilíře nové lávky pro pěší, která propojí sídliště Dukla se Zeleným Předměstím a Palackého třídou. Na konci zmíněného roku se už pro cestující otevřela první dvě proměněná nástupiště. Naplno se také rozběhly práce na další klíčové modernizaci, která je koordinována s pardubickým uzlem, konkrétně z Rosic nad Labem do Stéblové,“ přibližuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Současně s modernizací nástupišť se také kompletně opravují oba podchody. Příjezdový je nyní zcela uzavřen, stojí zde už ale eskalátory a intenzivně se pracuje na interiéru, výstupech na jednotlivá nástupiště a také na jeho prodloužení na nové páté nástupiště. Cestující proto dočasně využívají pouze odjezdový podchod, který je už s novými eskalátory a částečně po modernizaci.

Významnou probíhající akcí je také komplexní rekonstrukce výškové budovy, kterou bude Správa železnic využívat jako své školicí středisko. V přízemí střední části jsou prostory restaurace a rychlého občerstvení, které budou sloužit i široké veřejnosti. V suterénu se přeměňuje původní kino na multifunkční sál. Prostory ve vyšších podlažích se také upravují a využijí se pro umístění dopravního sálu a dalších školicích prostor. Celá rekonstrukce se provádí citlivě a s ohledem na památkovou ochranu se budova v maximální možné míře přiblíží původnímu stavu. „Od září by už měl dřívější hotel sloužit novým účelům, ještě než se sem nastěhují naši zaměstnanci, zpřístupníme o prázdninách prostory široké veřejnosti,“ doplňuje Jiří Svoboda.

Rekonstrukce železniční stanice Pardubice hlavní nádraží zlepší technický stav a parametry celého uzlu. Díky investici se zvýší bezpečnost provozu a cestujícím se zlepší dopravní dostupnost jednotlivých částí krajské metropole. Díky úpravám ve stanici se zvýší průjezdná rychlost v hlavních kolejích na 160 km/h. Stavba běží od září 2020 a dokončena bude v prosinci příštího roku.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: