České dráhy hlásí nárůst cestujících, za první půl rok jich přepravily 79 milionů

Podle Českých drah je největší zájem o mezistátní dopravu a linky, kde jsou moderní vlaky, nové služby a krátké cestovní časy.

Došlo také k mírnému růstu přepravního výkonu. Ten je za první pololetí 3,6 miliardy oskm, o zhruba 10,3 milionů oskm více než v první polovině loňského roku.

Přeprava cestujících na linkách provozovaných Českými drahami se již vyrovnala s předcovidovými lety 2015 až 2019. Oproti roku 2019 přepravily České dráhy sice jen 86 % cestujících, ale tento poměr je zkreslen změnou dopravce na některých linkách od roku 2019.

„Největší nárůst v přepravě sledujeme na mezistátních linkách. Tam už přepravujeme více cestujících než v roce 2019. Za oživením jsou hlavně turisté ze zahraničí včetně těch ze zámoří, například z Ameriky. Mezi hlavní důvody patří přetrvávající odložená poptávka po zahraničních dovolených a obecně se zvyšující popularita železniční přepravy pro účely volnočasových mezinárodních cest. Ve vnitrostátní dopravě se nejrychleji vrací cestující na linkách, kde jsou v provozu moderní vlaky, nabízíme nové služby a zkracují se cestovní časy. Mezi takové linky patří např. Západní nebo Jižní expresy. V regionální přepravě evidujeme zvýšení počtu cestujících v tarifech integrovaných dopravních systémů jako důsledek jejich rozšiřování v dalších regionech,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: