Správa železnic ukázala podobu nového trojkolejného mostu na Výtoni

Nový železniční most by měl v budoucnosti nahradit starý z roku 1901, který je již za hranicí své životnosti a kapacitně nestačí narůstajícím požadavkům železniční dopravy.

Dnes dvoukolejný most je součástí důležitého železničního spojení ze západu republiky na pražské hlavní nádraží a odtud dále na východ. Most je již ve velmi špatném stavu a průjezd vlaků je na něm výrazně omezen – dvě koleje navíc brzy nebudou stačit rostoucí poptávce po traťové kapacitě.

Jelikož se však neustále objevují názory rozporující toto řešení, rozhodla se Správa železnic zadat zpracování posudku renomované mezinárodní instituci. Expertní tým JASPERS porovnal obě nejvíce diskutované varianty, tedy stavbu nového tříkolejného mostu, jehož návrh koncem minulého roku vzešel z mezinárodní architektonické soutěže, a renovaci stávajícího ocelového mostu s přístavbou třetí koleje.

Ze závěrů studie vyplynulo, že stavba nového tříkolejného mostu:

  • může být minimálně o 40 % levnější než rekonstrukce (rozdíl 1,1 mld. Kč);
  • může být dokončena až o 1,5 roku dříve než rekonstrukce;
  • na rozdíl od rekonstrukce umožní úplný soulad s technickými normami (TSI);
  • pravděpodobně dosáhne i nižšího hluku a vibrací.

V rámci jednání Správa železnic také vyvrátila argumentaci nedávno zveřejněné studie spolku Nebourat, která měla dokazovat, že most nepotřebuje třetí kolej. Odborníci ze Správy železnic uvedli všechny nedostatky, které zmíněná studie spolku Nebourat obsahuje. „Zpracovatel studie prezentované spolkem Nebourat chybně interpretuje vstupy do výpočtu kapacity vlaků a také účelově opomíjí některé výhledové linky. Rovněž zavádí nepřípustné zjednodušení odpovídající provozu metra, kdy všechny vlaky jedou spořádaně za sebou, což v případě železniční dopravy není možné. Navrhovaná stanice Praha Vyšehrad je umístěna zcela nevhodně s ohledem na dopravní obslužnost území a vazby na páteřní linky povrchové MHD. Navrhovaná stanice Praha Vyšehrad je v poloze, která není přijatelná pro ROPID a MČ Praha 2,“ vysvětluje Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic.

Spolek Nebourat opírá svá tvrzení také o připravované řešení Nové spojení II. Ani tyto argumenty nejsou podle SŽ správné, protože podzemní vlakové spojení bude reálně možné očekávat v horizontu zhruba 20 let a bude pouze doplňkem k tříkolejnému mostu na Výtoni v modelu 3 + 2. „Do dvou podzemních drah se přesune většina příměstských vlaků, zatímco most budou využívat převážně dálková a rychlá meziregionální doprava, společně se zbývajícími linkami regionálními/městskými,“ uvedl Paidar.

Leave a Reply

%d bloggers like this: