DPP zrekonstruuje tramvajovou trať v ulici Starostrašnická a V Olšinách, vymění kolejové konstrukce i na dvoře vozovny Strašnice

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v rekonstrukcích tramvajových tratí v Praze, tentokrát ve Strašnicích. Ve čtvrtek 4. 6. 2020 ráno zahájí práce na druhé a hlavní etapě rekonstrukce tratě ve Starostrašnické ulici a V Olšinách, která potrvá téměř do konce letošních letních prázdnin a DPP ji celou zrealizuje vlastními silami. Současně s tím DPP vymění kolejové konstrukce i ve dvoře samotné vozovny Strašnice, která bude poprvé po 48 letech úplně uzavřena.

Během rekonstrukce bude přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Průběžná – Vozovna Strašnice. DPP zavede na trase Strašnická – Vinice náhradní autobusovou dopravu X7 v nepřetržitém provozu. Tramvaje se na zrekonstruovanou trať opět vrátí v pondělí 31. 8. 2020 ráno.

První etapa rekonstrukce v části křižovatky u vozovny Strašnice probíhá od 18. 5. 2020 a skončí 3. 6. 2020. Její náplní byla rekonstrukce vjezdu do tzv. horních vrat vozovny Strašnice a výměna kolejové konstrukce v křižovatce Vinice od Starostrašnické ulice. V rámci druhé a hlavní etapy, která potrvá téměř do konce letošních letních prázdnin, DPP nahradí stávající trať z dožitých velkoplošných panelů ve Starostrašnické ulici novou konstrukcí na betonové desce s protihlukovými a antivibračními prvky a v ulici V Olšinách na betonových pražcích s travnatým kobercem. V oblouku u Mrštíkovy ulice DPP nainstaluje stacionární mazací zařízení, které bude sloužit pro snížení opotřebení a hlučnosti provozu tramvají.

Kromě toho DPP během letních prázdnin společně s rekonstrukcí vjezdu do vozovny vymění kolejové konstrukce i na dvoře samotné vozovny Strašnice. Jistou zajímavostí je, že vozovna Strašnice je jediná v Praze, do níž lze vjet dvojím nezávislým způsobem. Proto při první etapě bylo možno do vozovny jezdit tzv. dolními vraty (od Strašnické), ve druhé etapě lze do ní vjíždět naopak zrekonstruovaným vjezdem v horních vratech. Teprve o letních prázdninách, kdy je sníženo vypravení tramvají, bude vozovna po 48 letech na dva měsíce úplně uzavřena.

Výjezd z vozovny Strašnice

Změny tras tramvajových linek

Nové pro tuto etapu

 • Linky č. 7 a 95 budou ve směru z centra ze zastávky Průběžná odkloněny do zastávky Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Shodné s předcházející etapou

 • Linka č. 13 bude zrušena.
 • Všechny spoje linky č. 22 budou ve směru z centra vedeny až do konečné zastávky Nádraží Hostivař.
 • Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Solidarita a Nové Strašnice do zastávky Černokostelecká, kde bude ukončena.
 • Linka č. 91 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Solidarita, Nové Strašnice a Černokostelecká do zastávky Ústřední dílny DP, kde bude ukončena.

V nepřetržitém provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X7 v trase Strašnická – Vinice (nástupní zastávka Vozovna Strašnice).

Zastávky linky X7

směr Vinice

 • Strašnická (nástupní) – v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce autobusové linky č. 154
 • Průběžná – v ulici Nad Olšinami, přibližně 20 metrů za křižovatkou s ulicí V Olšinách
 • Krematorium Strašnice – v ulici Za Strašnickou vozovnou, přibližně 40 metrů před křižovatkou s Vinohradskou ulicí
 • Vozovna Strašnice – ve Vinohradské ulici, přibližně 55 metrů před křižovatkou se Starostrašnickou ulicí, v zastávce určené pro náhradní dopravu
 • Vinice (výstupní) – ve Vinohradské ulici, přibližně 30 metrů za křižovatkou se Starostrašnickou ulicí

směr Strašnická

 • Vozovna Strašnice (nástupní) – ve Vinohradské ulici, přibližně 110 metrů za křižovatkou s ulicí Na Palouku, v zastávce určené pro náhradní dopravu
 • Krematorium Strašnice – v ulici Za Strašnickou vozovnou, přibližně 100 metrů za křižovatkou s Vinohradskou ulicí
 • Průběžná – v ulici V Olšinách v zastávce linky č. 175
 • Strašnická (výstupní) – v ulici V Olšinách, přibližně 200 metrů za křižovatkou s ulicí U Vesny

DPP

Leave a Reply

%d