Výzkumný ústav železniční obdržel evropský certifikát ECM

Osvědčení o shodě pro funkce údržby, zkráceně ECM podle anglického označení „entity in charge of maintenance“, obdržel v polovině října Výzkumný ústav železniční. Jedná se o důležité osvědčení v oblasti údržby drážních vozidel, které vyžaduje IV. železniční balíček pro všechna železniční vozidla. Nově se tak vztahuje i na lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy nebo speciální vozidla a traťové stroje.

Výzkumný ústav železniční provozuje několik lokomotiv a speciálních měřících vozů, které jsou používané na Zkušebním okruhu i na železniční síti Správy železnic při přípravě vozidel na zkoušky a při samotném testování nových lokomotiv, ucelených jednotek, osobních nebo nákladních vozů a další drážní techniky a infrastruktury.

Současná evropská legislativa předepisuje všem subjektům odpovědným za údržbu zavést systém údržby známý jako ECM, který je komplexním souborem vzájemně provázaných postupů a předpisů pro údržby drážních vozidel. Celý systém údržby je nutné certifikovat. V České republice provádí certifikaci výhradně Drážní úřad. Údržba v režimu ECM má stanoveny čtyři hlavní pilíře označené jako „funkce údržby“. Jedná se o funkci řízení, rozvoj údržby, řízení údržby vozidlového parku a provádění údržby. Každá z oblastí musí být podrobně popsána v interní dokumentaci, kterou se vlastní údržba musí řídit.

„Získání certifikátu ECM je významná a pozitivní zpráva pro naše zákazníky, kteří využívají Zkušební okruh VUZ u Velimi. Jeho získáním jednoznačně deklarujeme, že námi využívané lokomotivy a měřící vozy jsou udržovány podle jasně nastavených a certifikovaných pravidel, která odpovídají současné evropské a české legislativě v drážní dopravě. Zákazníci využívající zkušební okruh mají už teď garanci, že i po 16. červnu 2022, od kdy je certifikace povinná, zajistíme všechny činnosti a provoz naší techniky bez omezení,“ říká Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel Výzkumného ústavu železničního.

Výzkumný ústav železniční, a.s.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

VUZ poskytuje specializované služby v oblasti autorizované a akreditované činnosti i zkušebnictví železničních vozidel a jejich komponent. Zejména se jedná o posuzování interoperability – služby NoBo / DeBo, posuzování a hodnocení bezpečnosti služby AsBo a ISA, zkoušky ITCS, služby dynamického zkušebního stavu – DZS, zkoušky ETCS a další.

Nové jednotky s názvem Panter

Zdroj: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Leave a Reply

%d bloggers like this: