Prahu dnes opouští další čtyři tramvaje, DPP jich daruje na Ukrajinu celkem dvacet

Pražský dopravní podnik dnes naložil v hostivařských dílnách další čtyři tramvaje typu T6A5 (ev.č. 8679,8704, 8711 a 8747), které se vydají na cestu do Charkova.

Již minulý čtvrtek byly do Charkova z Prahy odvezeny čtyři vozy stejného typu. Jednalo se o tramvaje evidenčních čísel 8658, 8695, 8744 a 8748.

Dopravn podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s hl. m. Prahou a prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni daruje na Ukrajinu celkem 20 tramvají a 2 autobusy. Příjemcem pomoci je charkovský městský dopravní podnik. Všechna darovaná vozidla jsou provozuschopná, tramvaje budou sloužit ve veřejné dopravě v Charkově, autobusy v západoukrajinském městě Chmelnický.

DPP daruje charkovskému městskému dopravnímu podniku 5 tramvají typu T3SUCS, 15 tramvají typu T6A5, jejichž provoz ukončil v červnu loňského roku, jeden autobus Karosa B951 a jeden kloubový Irisbus Citelis 18M. Darování vozidel zprostředkoval Magistrát hl. m. Prahy, kancelář primátora, na kterého se se žádostí o poskytnutí pomoci obrátil Igor Těrechov, starosta města Charkov. Darování vozidel proběhne prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni, která je na Ukrajině významným poskytovatelem a distributorem nejen humanitární pomoci, ale také pomoci na obnovu válkou zasažené země. Proto Člověk v tísni spolupracuje na administrativním zajištění celé akce, pomáhá monitorovat situaci na Ukrajině a dohlédne na předání vozidel v Charkově. DPP kromě darování vozidel, jejichž současná účetní hodnota činí necelých 7 milionů korun, uhradí také náklady na jejich nakládku. Kamionovou přepravu a veškeré celní formality si zajišťuje obdarovaná strana, tj. charkovský městský dopravní podnik.

Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022

Seznam tramvají a autobusů věnovaných DPP na Ukrajinu:

Tramvaje T3SUCS – celkem 5 vozidel

· Evidenční čísla: 7144, 7191, 7256, 7262 a 7282

Tramvaje T6A5 – celkem 15 vozidel

· Evidenční čísla: 8611, 8637, 8658, 8670, 8679, 8682, 8695, 8704, 8711, 8716, 8731, 8739, 8744, 8747, 8748

Autobusy – celkem 2 vozidla

· Městský autobus Karosa B951, ev. číslo 4109

· Městský kloubový autobus Irisbus Citelis 18M, ev. číslo 6599

Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022
Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022
Odvoz vozů typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022
Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022
Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022
Odvoz vozu typu T6A5 na Ukrajinu dne 3.11.2022

Zdroj: DPP, foto: Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: