RegioJet začne během prosince v Ústeckém kraji nasazovat nové soupravy PESA

Společnost RegioJet začne od prosince 2022 postupně nasazovat sedm nových nízkopodlažních souprav elektrické trakce PESA Elf.eu pro zajištění provozu krajem objednávaných regionálních spojů v Ústeckém kraji. Postupné nasazení je plánováno od nového jízdního řádu, který začne platit 11. prosince 2022.

Pořízení jednotek PESA Elf.eu navazuje na vítězství RegioJetu v poptávkovém řízení Ústeckého kraje na zajištění provozu regionálních spojů na linkách U5, U7 a U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem a na uzavření smlouvy o těchto výkonech mezi Ústeckým krajem a společností RegioJet.

RegioJet bude jednotky od společnosti PESA Bydgoszcz SApostupně nasazovat na jednotlivé výkony v rámci kraje zhruba od poloviny prosince 2022. Celková cena za nová vozidla je více než půl miliardy Kč.

Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet a.s., k tomu poznamenává: „Dokázali jsme Ústeckému kraji nabídnout nové moderní elektrické soupravy a zvítězit v poptávkovém řízení s nejlepší cenou. Je to i díky tomu, že provoz nových elektrických souprav bude úspornější a zároveň také výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Cestující se mohou těšit na větší pohodlí při cestování. Po nových vozech Astra a lokomotivách Traxx, jsou jednotky Pesa již třetí nový typ vozidla, který se nám podařilo v ČR nasadit do provozu a zvýšit tak pohodlí pro cestující a naše zaměstnance.“

Pořizované jednotky PESA Elf.eu jsou dvoučlánkové soupravy elektrické trakce s napájením pro stejnosměrnou a střídavou trakci, schválené do rychlosti 160 km/h. Jsou tedy připraveny i na budoucí přepnutí stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou v síti SŽ. Soupravy jsou plně bezbariérové – vozidlo je nízkopodlažní, výška nízké části podlahy a vstupních vestibulů je 600 mm nad temenem kolejnice. Dveře jsou vybaveny asistenčním schůdkem ve výšce 400 mm. Kromě národního zabezpečovače je vozidlo též vybaveno evropským zabezpečovačem ETCS pro možnost provozu i na tratích s výhradním provozem ETCS plánovaným na síti SŽ po roce 2025.

Vybavení interiéru vozidel

· Klimatizovaný prostor se 154 sedadly s opěrkami hlavy a rukou ve 2. vozové třídě.

· Zásuvky pro napájení drobné elektroniky napětím 230 V.

· Síť Wi-Fi pro zákaznické připojení na internet.

· WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

· Manuální plošina pro usnadnění nástupu a výstupu imobilních cestujících.

· Možnost přepravy dětských kočárků a jízdních kol.

· Akustický a vizuální informační systém pro hlášení zastávek

· Tlačítka pro přivolání pomoci a žádosti o výstup u zastávek na znamení.

· Kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti.

· Centrální ovládání nástupních dveří s výběrem strany a ochranou proti sevření.

Zdroj a foto: RegioJet

Leave a Reply

%d bloggers like this: