Zhoršení stavu tratě změní od června na části šumavských lokálek jízdní řád

Správa železnic oznámila zavedení letního jízdního řádu na trati mezi Českými Budějovicemi a Černým Křížem. Platit bude od 1. června do 3. září 2023.

K uvedenému omezení přistupuje po dohodě s Jihočeským krajem a dopravcem GW Train Regio. Důvodem jsou výsledky komplexní preventivní prohlídky tratě a zjištění zhoršení stavu železničního svršku, které podle Správy železnic nebylo možné předpokládat.

„Diagnostické měření při běžné kontrole po zimním období ukázalo na problematické úseky, u kterých není možné zachovat standardní traťovou rychlost v souladu s platnými normami. Aby zůstal provoz na šumavských lokálkách plynulý i v letním období, kdy je využívá řada návštěvníků regionu, zavede Správa železnic na trati letní jízdní řád,“ uvádí Jan Nevola, tiskový mluvčí Správy železnic.

Správa železnic na trati zavede v některých úsecích tzv. pomalé jízdy, které by bez nutných úprav jízdního řádu výrazně ovlivnily pravidelnost vlaků. S opravou trati, která bude zahrnovat výměnu kolejnic, pražců a přejezdových konstrukcí, čistění kolejového lože a opravy odvodnění se začne 4. září 2023. Práce potrvají do 30. listopadu.

Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: