Plzeňský kraj odstartoval napojení severního Rokycanska na dálnici D5

V Plzeňském kraji odstartovala poklepáním na základní kámen další významná investiční akce. Projekt s názvem „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“.

Stavba za necelých 400 milionů korun by měla být dokončena nejpozději v dubnu roku 2026. Hlavním cílem je lepší napojení k dálnici D5. Výstavba celé přeložky silnice II/232 tak umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém. Zhotovitelem se stala společnost ROADFIN STAVBY s.r.o.

„Cílem je odvedení tranzitní dopravy z přilehlých obcí a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a kvality životního prostředí v dotčených obcích,“ pronesl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Projekt bude podle kraje realizován přeložkou silnice druhé třídy II/232 v úseku od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183. Trasa bude dál probíhat severojižním směrem převážně volným, nezastavěným územím na orné půdě, trvalých travních porostech a ostatních plochách. Trasa bude ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Osek u Rokycan a Březina u Rokycan. Nová trasa překládané silnice probíhá katastrálními územími obcí Rokycany, Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan. Délka nové silnice je 5,378 km.

Leave a Reply

%d bloggers like this: